บริการของเรา

บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

Energy Management Certify


ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management) งานตรวจรับรองการจัดการพลังงานตาม พรบ.การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

Read more

Engineering Inspection


งานตรวจรับรองความปลอดภัยเครื่องจักร อาทิเช่น เครน และหม้อไอน้ำ

Read more