ผลงานของเรา

บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี2566
@ บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2566
@บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2566
@บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ( สหอินเตอร์ฟูดส์ (อาหารสำเร็จรูป ลพบุรี)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2566
@บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2566
@บริษัท สปริงคิชเช่น จำกัด และ บริษัท เอฟแอนด์เอฟ ฟู้ด จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2566
@บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ลพบุรี)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2566
@บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
@องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
@บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
@บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี แมนูแฟ็กเชอริง จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
@บริษัท สหฟาร์ม จำกัด(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ลพบุรี)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
@บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
@บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
@บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
@บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด สมุทรสาคร
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
@บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
@บริษัท สหฟาร์ม จำกัด(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ลพบุรี)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2565
@บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (อาคารเทรนนิ่ง)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2564
@ บริษัท เซอร์เทค คาริย่า (ประเทศไทย) จำกัด(สาขาอยุธยา)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2564
@บริษัท สิงห์ คาเมดะ (ประเทศไทย) จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(ภาคใต้)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกั
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ( สหอินเตอร์ฟูดส์ (อาหารสำเร็จรูป ลพบุรี) )
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานแปรรูปการผลิต ลพบุรี)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท เอสอีดับบลิวเอส- คอมโพเนนท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จํากัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2563
@ บริษัท สิงห์ คาเมดะ (ประเทศไทย) จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2562
@ บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
@ บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
@ บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด (ระยอง)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
@ บริษัท เฮสโก้ ฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด (สมุทรปราการ)
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
@ บริษัท นิตโต เซโก ประเทศไทย จำกัด (สมุทรปราการ)
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.