บริการของเรา

บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

International Standard Organization


บริการงาน ที่ปรึกษาโครงการระบบมาตรฐานสากลต่างๆ โดยทีมงานที่ปรึกษาที่มีความชำนาญและและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีประสบกาณ์กว่า 20 ปีในการเป็นผู้ตรวจประเมินและที่ปรึกษาระบบ

Read more

Food Safety and Quality Management


บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการงานที่ปรึกษาโครงการระบบมาตรฐานทางด้าน Food Safety อาทิเช่น GHPs/HACCP, ISO22000, FSSC22000, BRCGS ( Food , Packaging, Cold storage and distribute, Agent and ) โดยทีมงานที่ปรึกษาที่มีความชำนาญและและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีประสบกาณ์กว่า 20 ปีในการเป็นผู้ตรวจประเมินและที่ปรึกษาระบบ

Read more

Energy Management


บริษัทฯ ให้บริการงานตรวจวัดและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานทั้งระบบพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน อาทิ Chiller, Cooling tower, AHU, Refrigerator, Air condition, Air compressor, Pump, Boiler, Hot oil, Furnace, Heat recoverry, Renewable energy เป็นต้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพหรือสมรรถนะพลังงานของอุปกรณ์ นำไปสู่การต้นหานัยสำคัญพลังงานขององค์กร กำหนดตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะพลังงาน และหาโอกาสการปรับปรุง นำไปสู่การกำหนดแผนดำเนินงานงานด้านอนุรักษ์พลังงาน หรือการใช้พลังงานทดแทน เพื่อบรรลุเป้าหมายพลังงานขององค์กร

Read more

Carbon footprint


บริการจัดทำระบบคาร์บอนฟุ้ทปรินท์องค์กร และผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่องค์กร NET ZERO ตามมาตรฐานสากล

Read more
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.