ผลงานของเรา

บริษัท เอ็นเนอร์เมค แอนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
เทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบ BRCGs Packaging Materials Issue 6
@บริษัท อาร์แอนด์บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ISO14001:2015
@บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด
FSSC 22000 Version 5.1
@ บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ กรุ๊ป จำกัด
Pre Audit ระบบ Food safety BRCGS Food V.8
@บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด
FSSC22000 Version 5.1
@Mc Andrew and Partners Co., Ltd.
ISO9001:2015 Kick off
@บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
หลักสูตรเทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบ BRCGS Issue 8 for Food
@ บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด
BRCGS Food Issue 8
@ บริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด
BRCGS Food V.8,FSSC22000 V.5.1,ISO9001 V.2015 Consultant
@ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
FSSC 22000 V.5.1 for food packaging Consultant
@ บริษัท ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จำกัด
ISO9001:2015, GHPs/HACCP rev.5 Consultant
@ บริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์
ISO9001:2015 Consultant
@ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
BRCGS packaging materials Consultant
@ บริษัท ซิวลามิเนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ISO9001:2015 Consultant
@ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
FSSC22000 Consultant
@ บริษัท นูบูน จำกัด
ISO9001:2015 Consultant
@ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
FSSC22000 For Food Packaging Consultant
@ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโปรดักส์ จำกัด
FSSC22000 For Food Packaging Consultant
@ บริษัท ทีทีคิทเช่นแวร์ จำกัด
GMP/HACCP (codex) Consultant
@ บริษัท ไพโรจน์ โพทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด
ISO9001:2015 Consultant
@ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ISO9001:2015 Consultant
@ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ISO9001:2015 Consultant
@ บริษัท รวมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ISO9001:2015 Consultant
@ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
BRC IOP Consultant
@ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ISO9001:2015 Consultant
@ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
FSSC22000 Consultant
@ บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
ISO9001:2015 & GMP/HACCP Consultant
@ บริษัท โรจน์ศิลป์ เพรส แพค จำกัด
FSSC22000 Consultant
@ บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด
ISO9001:2015 Consultant
@ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ISO9001:2015 Consultant
@ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
BRC IOP Consultant
@ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ISO9001:2015 & GMP/HACCP Consultant
@ บริษัท โรจน์ศิลป์ เพรส แพค จำกัด
GMP/HACCP (codex) Consultant
@ บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด
FSSC22000 Consultant
@ บริษัท นูบูน จำกัด 
รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.